Kõue valla Habaja küla veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide ehitamine

Kirjeldus 
Kõue valla Habaja küla veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide projekteerimine ja ehitamine  

Tellija 
Kõue Vallavalitsus

Valmimise aasta 
2012