Brawoliner

BRAWOLINER® meetod on „kaevamata“ kanalisatsiooni renoveerimissüsteem, mis on sobilik isevoolsete sademetevee- ja heitveekanalisatsiooni torustike renoveerimiseks .
BRAWOLINER® süsteem on loodud spetsiaalselt väikeseläbimõõduliste (50 kuni 225mm) mitmete kuni 90° kraadiliste pööretega trasside renoveerimiseks, mis suudab läbida renoveeritavas lõigus kuni 2 läbimõõdu muutust.

brawoliner

Kasutusalad
– Hoonesiseste torustike DN50-DN225 renoveerimine nii horisontaal- kui vertikaalsuunaliselt (meetod võimaldab läbida mitut kuni 90° põlve ja kuni 2 läbimõõdu muutust)
Välditakse hoone seinte ja põrandate lõhkumise- ja taastamistöödega seotud ebameeldivusi (müra, ehitustolm, kahjustused teistele kommunikatsioonidele jne.) ja kulusid, eeliseks lühike tööperiood.
– Väikeseläbimõõduliste (50 kuni 225mm) välistrasside renoveerimiseks kaevamata meetodil ilma kaevetööde vajaduseta tänavatel. BRAWOLINER® süsteemi kasutades ei kahjustata trasside kohal olevat omandit ning teekatteid ega ole vajalik teha aeganõudvaid kaeve- ja taastamistöid.

Renoveerimisprotsess
Renoveerimisprotsessi käigus, painduv tekstiilvooderdis(renoveerimissukk) immutatakse vaikudega ja seejärel paigaldatakse renoveeritavasse torulõiku kasutades surveõhku.
BRAWOLINER® vooderdab täielikult renoveeritava toru sisemuse, likvideerides kõik olemasolevad ja potentsiaalsed tulevased kahjustused.
Vaiguga immutatud renoveerimissukk kivistub ümbritseva keskkonna temperatuuril.
Samas on soovitatav protsessi oluliseks kiirendamiseks soojendada trassi sooja vee või auruga. Peale kivistamist moodustub täiesti uus veetihe toru vana toru sisse.

BRAWOLINER® meetodi eelised
Meie poolt pakutaval efektiivsel kanalisatsiooni renoveerimise meetodil on mitmeid eeliseid:
o Kiire renoveerimine ilma kaevamiste ja mürata
o Hoonesiseseid trasse on võimalik renoveerida ilma seinu ja põrandaid lõhkumata
o Sageli märgatavalt madalamad kulud kui traditsioonilisel kaevamisega meetodil
o Paigaldus on võimalik läbi mitme kuni 90° ja kahe diameetri muutusega lõigus
o Renoveeritakse kõik olemasolevad ja tulevased vigastuskohad
o Eluiga vähemalt 50 aastat
o Pakub palju efektiivsemat kaitset juurte sissetungi vastu kui uus paigaldatud muhvidega toru
o Taastab trasside veepidavuse

Eelpooltoodud eeliste tõttu on BRAWOLINER® süsteem ideaalseks lahenduseks väikesemõõduliste (DN50-DN225) sademevee- ja heitveekanalisatsioonitrasside renoveerimiseks nii tänavate-teede all, elumajades sees (ka vertikaalsuunas) kui ka tööstuses.

Nii standard BRAWOLINER kui ka uus XT sukk on võitnud Saksa tuntuima testlabori IKT tootetestid nii standard kui ekstreemsituatsioonides. Ulatusliku sukkade funktsionaalsuse kontrolli käigus sai BRAWOLINER® parimad tulemused kõikides hindamiskategooriates (efektiivsus, tihedus ja struktuuri kandevõime).

BRAWOLINER® on litsentseeritult heakskiidetud DIBt (Saksa Tsiviilehituse Instituut) ja teiste vastavate rahvusvaheliste organisatsioonide poolt. BRAWOLINER® sai kõige esimese sukasüsteemina DIBt heakskiidu väikeseläbimõõduliste kanalisatsioonisüsteemide renoveerimiseks 2004 aastal.
BRAWOLINER® on läbinud Thames Wateri Infiltratsiooni Testi, (WRc approved) Mitmed tippsertifitseerimised näitavad süsteemi sobilikust renoveerimiseks ja püsivat kõrget kvaliteeti.

AS Terrat töötajad on 2013 läbinud Brawoliner® sertifitseerimiskoolituse Saksamaal.
Ettevõte on investeerinud 2013 aastal toodetud Brawoliner® tehnoloogia seadmetesse.