Torustike ehitus

Torustikud, mis paigaldatakse maa alla peavad kestma vähemalt paar inimpõlve.

AS Terrat on paarikümne aasta jooksul ehitanud sadu kilomeetreid torustikke. Vesi, kanalisatsioon, side, gaas – kommunikatsioonid, ilma milleta ei kujuta me tänapäeval elu ette.

Oleme harjunud, et puhas vesi jõuab meie kodudesse ning heitvesi saab ära juhitud ja puhastatud. Oleme aastakümneid nimetatud probleeme aidanud inimestel lahendada nii Eestis kui väljaspool.