Juhtimissüsteem

AS Terrat kvaliteedi-, keskkonna- ning töötervishoiu- ja tööohutusepoliitika rajaneb kohustusel ehitada ja renoveerida vee- ja kanalisatsioonitorustikke, keskkonnarajatisi ning juhtida keskkonnaehituse projekte vastavalt kliendi ja keskkonnahoiu ning tööohutuse nõuetele. Selle tagamiseks:

  • hoiame ettevõtet jätkusuutlikuna ja oleme paindlikud ehitusturul toimuvate muutuste suhtes
  • tegutseme vastavuses õigusaktide ja muude tunnustatud nõuetega
  • kasutame keskkonda säästvaid ja ehituskvaliteeti tõstvaid ehitus- ja renoveerimistehnoloogiaid
  • hoiame ära saastamist ja vähendame oma tegevusest tulenevaid kahjulikke keskkonnamõjusid
  • arendame organisatsiooni ja tõstame spetsialistide kompetentsi
  • pakume kvaliteetset ehitusteenust kliendi rahulolu tagamiseks
  • loome töötajatele, alltöövõtjatele ning teistele huvipooltele ohutu töökeskkonna arvestades töötervishoiu ja tööohutuse nõudeid
  • ettevõttes toimub õnnetuste ja hädaolukordade vältimine ning ennetamine, ettevõtte töötajatel on oskus tegutseda õnnetusjuhtumite ja hädaolukordade tekkimisel
  • informeerime ettevõtte töötajaid, alltöövõtjaid ja koostööpartnereid ettevõtte keskkonnasäästlikuse ning töötervishoiu ja tööohutuse põhimõtetest

Margus Ränd

Juhatuse esimees

 

Sertifikaadid: