Ohjausjärjestelmä

AS Terrat’in laatu-, ympäristö-, työterveys- ja turvallisuuspolitiikka perustuu sitoumukseen rakentaa ja kunnostaa vesi- ja viemäriputkistoja sekä ympäristörakenteita ja ohjata ympäristörakennushankkeita, noudattaen asiakkaan tarpeita sekä ympäristö- ja turvallisuusvaatimuksia. Tämän varmistamiseksi:

  • Huolehdimme yrityksemme kestävästä kehittämisestä ja olemme joustavia rakennusmarkkinoilla tapahtuvien muutosten suhteen.
  • Noudatamme toiminnassamme voimassa olevaa lainsäädäntöä ja muita tunnustettuja normeja.
  • Käytämme ympäristöä säästävää ja rakennuslaatua lisäävää rakennus- ja kunnostusteknologiaa.
  • Vältämme saastuttamista ja vähennämme toiminnastamme aiheutuvia haitallisia ympäristövaikutuksia.
  • Kehitämme organisaatiotamme ja nostamme asiantuntijoidemme ammattipätevyyttä.
  • Tarjoamme laadukasta rakennuspalvelua asiakastyytyväisyyden varmistamiseksi.
  • Luomme työntekijöille, alihankkijoille ja muille asianosaisille turvallisen työympäristön, ottaen huomioon terveyttä ja turvallisuutta koskevat vaatimukset.
  • Yrityksessä on hoidettu onnettomuuksien ja hätätilanteiden ehkäisy ja torjunta, yrityksen työntekijöillä on kyky toimia onnettomuuksien ja hätätilanteiden syntyessä.
  • Tiedotamme yrityksemme työntekijöille, alihankkijoille ja yhteistyökumppaneille yrityksen ympäristö- ja työturvallisuusperiaatteista.

Margus Ränd

Hallituksen puheenjohtaja

 

Sertifikaadid: