Pitkäsujutus

Viemäri-, vesi- ja kaasuputkien kunnostaminen PEH-putkella on yksi vaihtoehto kunnostaa putkistoja ilman kaivuutöitä. PEH-putkella uudistettu putki on vesitiivis, kestää kuormitusta ja syöpymistä. Muoviputkien pieni virtausvastus korvaa pienemmän halkaisijan ja putkien itsepuhdistuvuus paranee suuremman virtausnopeuden ansiosta.

Pitkäsujutus on tunnustettu menetelmä monissa tilanteissa. Töiden suorittamiseksi täytyy kaivaa auki vain uudistettavan putkisto-osan alkupää sekä mahdolliset haaroituskohdat. Kunnostettavat osat saattavat olla eripituisia, jopa 150 m asti. Uuden ja vanhan putken välinen osa täytetään vaahtobetonilla, välttääkseen mahdollisia vaurioita, kun vanha putkisto rikkoutuu.

Halkaisijat: 50 – 1000 mm