Inpipe

INPIPE “sukka” on järjestelmä, joka on tarkoitettu paineettomien viemäriputkien saneeraukseen. Se yhdistää muiden menetelmien parhaat ominaisuudet. INPIPE:n edut:

  • Ei tarvita kaivuutöitä, työt tehdään tarkastuskaivojen kautta.
  • Nopea asennus (jopa 120 m päivässä).
  • Pieni työvoiman tarve.
  • Minimi haitta liikenteelle.

INPIPE “sukan” materiaali on niin vahva, että sitä voidaan pitää pikemminkin korvaus- kuin korjausjärjestelmänä. INPIPE-teknologia on ollut käytössä yli 20 vuotta. Sekä koekäyttö että laboratoriokokeet ovat osoittaneet sen käyttöiän olevan vähintään 50 vuotta.

Materiaali

IINPIPE:n lähtömateriaalina on lasikuitu, josta kudotaan saumaton putki. Tämä ainutlaatuinen menetelmä tarjoaa mahdollisuuden luoda uusi ja kestävä putki. Seuraavaksi kudottu lasikuituputki kyllästetään, käyttäen erityistä polyesteriä tai vinyyliesterihartsia, joka on valmistettu yhteistyössä DSM /BASF: n kanssa. INPIPE “sukkien” tuotanto täyttää kaikki voimassaolevat vaatimukset sekä laadun että ympäristöturvallisuuden osalta. INPIPE tuotantoprosessilla on ISO9001: 1994 -laatutakuu. Tämä tarkoittaa, että tilaajalle taataan korkealaatuinen tulos.

Asennus

Elastinen, hartseilla kyllästetty INPIPE “sukka” asennetaan vanhan putken sisään paineilman avulla. Tämä prosessi vaatii vähän tilaa, asennuslaitteet ovat siirrettäviä ja niitä on helppo kuljettaa työmaalle. Jos INPIPE “sukka” on paineilman voimin painettu vanhan putken seinää vasten, seuraa sen lujittaminen ultraviolettivalolla. Tämän toiminnon suorittaa erityinen UV-lampuilla varustettu juna, joka kulkee läpi asennettavan putken. Näin ollen lasikuitu muodostaa hartsin ja ultraviolettivalon avulla uuden vahvan putken vanhan putken sisään.

Halkaisijat

Tällä hetkellä INPIPE:n avulla on mahdollista kunnostaa putkistoja halkaisijaltaan 150 mm – 600 mm ja erikoistapauksissa jopa 1000 mm.

Talojohtojen kunnostaminen

INPIPE LIP on nykyaikainen tapa kunnostaa talosta valtajohtoon kulkevia sivuhaaroja. Kaikki tarvittavat varusteet on kuljetettavissa yhdellä ajoneuvolla ja asennus toteutetaan joko kaivojen kautta tai rakennuksen sisältä.

Takuu

INPIPE -tuotteet on testattu riippumattomien kansainvälisten laitosten toimesta. INPIPE on läpäissyt tiukimmat testit sekä teoriassa että käytännössä.

Taloudellisuus

Kaikki asennukseen tarvittavat varusteet voi kuljettaa asennuspaikalle yhdellä autolla – tämä säästää merkittävästi resursseja. INPIPE “sukkia” asennettaessa ei tarvitse tehdä kaivuutöitä. INPIPE valmistetaan aina tilauksesta tietylle kadulle, ottaen huomioon konkreettisen kaivovälin. Lujuusluokkaa ja siten myös hintaa voidaan mukauttaa kulloisenkin hankkeen tarpeiden mukaan. Ruotsin kokemusten perusteella voidaan todeta, että käyttämällä INPIPE-menetelmää, voidaan perinteisiin asennuksiin verrattuna vähentää kustannuksia jopa 50 %.