CIPP – Inpipe

CIPP(Cured-in-Place Pipe) – INPIP „sukk“ on tehnoloogia, mis on mõeldud isevoolsete kanalisatsioonitorustike renoveerimiseks. Ta ühendab endas teiste renoveerimisvõimaluste parimad omadused. CIPP – INPIPE eelised on:

  • Puudub vajadus lahtikaevamisteks- tööd teostatakse Ø1000mm vaatluskaevude kaudu
  • paigaldamine toimub kiiresti (kuni 120m päevas)
  • väike tööjõukulu
  • takistus liiklusele on minimaalne
  • toru läbimõõdu vähenemine on minimaalne

INPIPE – vaikudega immuatatud klaaskiudkangas on sedavõrd tugev, et seda võib pidada pigem asendussüsteemiks kui parandustehnikaks. INPIPE tehnoloogia on olnud kasutuses ligi 30 aasta. Nii katsetused kui ka laboratoorsed testid on näidanud tema elueaks vähemalt 50 aastat.

Materjal

INPIPE´i alusmaterjaliks on klaaskiud, millest kootakse  toru. Selline ainulaadne meetod annab võimaluse luua uue ja vastupidava toru. Järgnevalt toimub klaaskiudkanga immutamine, kasutades erilist polüester- või vinüülestervaikusid. INPIPE“suka“ tootmine vastab kõigile tänapäeval kehtivatele nõuetele nii kvaliteedi kui  keskkonnaohutuse osas. INPIPE tootmisprotsessil on kvaliteeditagatis ISO9001:1994. See tähendab, et Tellijale garanteeritakse kõrgkvaliteediline toode.

Paigaldus

Elastne, vaikudega immutatud INPIPE „sukk“ paigaldatakse vana toru sisse suruõhu abil. See protsess nõuab vähe ruumi ja  paigaldusseadmed on mobiilsed ning neid on kerge objektile transportida. Kui INPIPE „sukk“ on surutud vastu vana toru seina õhusurve abil, järgneb sellele tugevdamine ultraviolettvalgusega. Seda ülesannet täidab spetsiaalne UV lampidega varustatud „rong“, mis liigub läbi kogu paigaldatava toru. Seega tekib vaikudega immutatud klaaskiudmaterjalist  ultraviolettvalguse abil uus tugev toru vana toru sees.

Läbimõõdud

INPIPE tehnoloogia  abil on  võimalik renoveerida torustikke läbimõõduga alates 150mm kuni 1600mm.

Majaühenduste renoveerimine

INPIPE LIP on kaasaegne võimalus majadest peamagistraalini tulevate kõrvalharude renoveerimiseks. Kogu vajaminev varustuskomplekt on transporditav ühes sõidukis ja paigaldus on teostatav kas kaevude kaudu või ehitise seest.

Garantii

INPIPE tooted on testitud sõltumatute rahvusvaheliste institutsioonide poolt.
INPIPE on läbinud kõige rangemad testid nii teoorias kui praktikas.

Säästlikkus

Kogu paigaldamiseks vajaminev varustus on transporditav ühes autos- seega ressursisäästlik. INPIPE „suka“ paigaldamisel pole vaja teha kaevetöid. INPIPE valmistatakse alati tellimuse alusel konkreetsele tänavale, kindlat kaevuvahet arvestades. Rootsi kogemustele tuginedes võib väita, et kasutades INPIPE tehnoloogiat, on võimalik kulutusi, võrreldes traditsiooniliste paigaldustega, vähendada kuni 30%.