Suundpuurimine

Suunpuurimine on meetod veetorustike, survekanalisatsiooni, gaasi- ja sidetorustike paigaldamiseks ja uuendamiseks.

Meetodi kirjeldus.

Enamikel juhtudel on suundpuurimine kaheetapiline protsess. Esimeses etapis toimub pilootpuurimine, puurpea koos puurvarrastega liigub lähtepunktist  lõpp-punktini, mööda projekteeritud torustiku keskjoont. Teises etapis suurendatakse esmast ava soovitud diameetrini selleks, et oleks võimalik paigutada sinna nõutava läbimõõduga toru.

Pilootpuurimise ajal pumbatakse bentoniit mööda puurvarraste keskel olevat ava puurivarda peani. Läbi düüside tungivad bentoniidisegu joad lõikavad pinnast ja võimaldavad pinnaseosakesi eemaldada, uhtudes need maapinnale, kus nad settivad kogumismahutis. Puurimise suunda saab muuta, pöörates pead vastavalt kas alla, üles, paremale või vasakule.

Pilootpuurimist jälgitakse spetsiaalse lokaatori abil. Puurimispeas oleva anduri info edastatakse raadiosignaali kaudu maapinnal asuvale lokaatori displeile, kus arvuti ja operaator tõlgendab ja märgib saabunud info.

Laiendus tehakse alati ca 30% suurem kui sisse veetav toru. Seega näiteks DN110 toru jaoks tehakse maapinda ava 150mm mõõduga.

Piloot puurpea eemaldatakse lõpp-punktis, misjärel kinnitatakse laiendaja , et esmast ava suurendada vajaliku diameetrini. Pöörlev laiendi kinnitatakse puurvarraste külge, mida samaaegselt tõmmatakse puurimisseadme poole tagasi mööda esmast ava. Laiendaja järgi ühendatakse soovitud uus torustik, mis sama protsessi käigus sisse veetakse. Bentoniit, mida pumbatakse mööda varraste sisemuses olevat kanalit, kannab  pinnaseosad maapinnale.

Enne toru enda sissvedamist on torustik tarvis eelnevalt kokku keevitada põkk-keevituse abil. Kokkukeevitatud toru ühendatakse seejärel veopea külge, mis omakorda kinnitatakse puurvarrastega. Seejärel veetaks torustik läbi laiendatud ava paigale.

AS Terrati puurimismeeskond on saanud põhjaliku sertifitseeritud koolituse seadme tootjafirmas Tracto-Technik GmbH Saksamaal.

PÕHILISED NÄITAJAD

1. Paigaldatav torul peab olema sileda välispinnaga, et vähendada hõõrdumist/takistust torustiku sissevedamisel. Vee ja kanalisatsiooni puhul eelistatakse PEH torusid.

2. Suundpuurimise teel saab paigaldada torusid mõõtudes alates 25 mm kuni 1000 mm. Samuti on võimalik korraga läbi vedada mitu toru ühendades need kimpu. Paigaldamisprotsess on samasugune nii ühe kui mitme toru paigaldamisel.
AS Terrat omab directional drilling seadmed Grundodrill 10S ja DWJT 3020, mis võimaldab paigaldada torusid läbimõõduga kuni 450mm ja sõltuvalt läbimõõdust ja pinnasest pikkusega kuni 200jm.

3. Tuginedes maailmakogemusele võib korraga puuritava lõigu pikkus, sõltuvalt pinnasest ja kasutatavast puurimisseadmest, olla 120 m ja pikemad  kuni 1800 m.

4. Pinnaste geoloogiline informatsioon on vajalik nii projekteerimise kui ka puurimise teostamiseks. Vedu ja survet tuleb hoolega jälgida. Pinnase tingimused on olulise tähtsusega iga sellise puurimise puhul.

5. Suundpuurimine ei nõua tingimata juurdepääsu- ja vastuvõtušahte. Puurimiskohas peab olema piisavalt ruumi, et oleks võimalik torustik kokku keevitada ja seada puurimisliiniga ühele joonele.

6. Suundpuurimise tehnoloogia on võrdlemisi keerukas ja nõuab seetõttu kogenud operaatorit. Operaator peab omama teadmisi puurimisest, puurimise mõjudest erinevatele geoloogilistele kihtidele, instrumentide andmete lugemisest ja salvestamisest, arvuti väljaprinditud info tõlgendamisest jne.

7. Paigalduse täpsus sõltub kasutatud mõõtmiste süsteemist ja operaatori oskustest. Samas on üldjuhul kõrvalekalded olnud üle 4% kogupikkusest.