Kaevude renoveerimine

Torustike renoveerimisel on mõistlik renoveerida ka vaatluskaevud, et muuta veetihedaks kogu süsteem. Vanad betoonkaevud on võimalik muuta veetihedaks kahel viisil.

1. Ehitades raudbetoonkaevu PEHtorust kaev.

Tööd teostatakse kohapeal keevitusekstruuderi abil. Uue ja vana kaevutoru vahe täidetakse kas liiva või betooniga. Selle meetodi valikul muutub kaevu läbimõõt väiksemaks.

2. Torkreettehnoloogia

Kasutades spetsiaalsegusid on võimalik vooderdada olemasolevad kaevud seestpoolt. See meetod eeldab, et betoonkaevu konstruktsiooniline osa on säilinud või nõuab vaid pisiremonti. Materjalideks kasutatakse Saksa- ja Inglismaal toodetud spetsiaalsegusid ja mastikseid.