Ettevõttest

AS Terrat on Eesti kapitalil põhinev keskkonnaehitusele keskendunud ehitusfirma, mis alustas tegevust 1. jaanuaril 1992. aastal. Firma loodi endise Tallinna EPT maaparandusosakonna baasil. Pikaajaline kogemus Tallinna linnaväliste veekasutussüsteemide ehitamisel ja renoveerimisel (kanalid, veehoidlad, hüdrotehnilised ehitised) ning valdavalt kõrgema eriharidusega personal olid uue organisatsiooni loomise aluseks.

AS Terrat on rajanud ja ettevõttes rakendanud integreeritud kvaliteedi-, keskkonna- ning töötervishoiu ja tööohutuse juhtimissüsteemi, mis vastab ISO 9001, ISO 14001 ja ISO 45001 standarditest tulenevatele nõuetele ning mis on leidnud vajalikku tunnustust ja heakskiitu sertifitseerimisfirmadelt Det Norske Veritas ja Bureau Veritas Certification.

Pidevalt hooldatud ja parendatud juhtimissüsteem tagab AS TERRAT poolt teostatud ehitustöödele kõrge kvaliteedi ning kindlustab meie konkurentsivõime ja usaldusväärsuse.

Oleme teostanud ehitusprojekte üle Eesti ning ka Lätis, Soomes ja Venemaal.
AS Terrat annab tööd 42 inimesele.

Meie tegevusvaldkonnad on:

Vee- ja kanalisatsioonitorustike projekteerimine ja ehitus:

 • veevarustuse torustikud hüdrantide, veesõlmede ja veemõõdukaevudega
 • isevoolsed olmereovee torustikud, septikud
 • survekanalisatsiooni torustikud, reovee- ja survetõste pumplad, voolurahustuskaevud
 • sadevee kanalisatsiooni torustikud, rasva- ja õlipüüdjad, restkaevud
 • drenaazitorustikud
 • truubid

Vee- ja kanalisatsioonitorustike renoveerimine kaevamata meetodil:

 • inpipe (torustike renoveerimine sukaga)
 • flexoren (uue toru tõmbamine vana toru sisse)
 • sujutus (uue toru tõmbamine vana toru sisse)
 • pipe burst (uue toru paigaldamine vana toru sisse peale vana toru purustamist ja laiendamist)
 • maxiline (tükksujutus)
 • grundoramm (metallhülsi löömine pinnasesse rammimise meetodil)
 • torustike suundpuurimine (torustike rajamine puurimise meetodil)

Hüdrotehnilised ehitised:

 • kanalisatsioonipumplad
 • puurkaevud
 • reoveepuhastid
 • veereservuaarid
 • veetöötlusjaamad

Keskkonnarajatised:

 • kalatrepid
 • veekogude hooldus
 • parkide ehitus