Torustike renoveerimine

Enamus vee- ja kanalisatsioonitorustikke on maa sees olnud 30 ja enamgi aastat. Millises seisus nad on? Me võime ainult aimata. Ummistused, lekked ja avariid tekitavad ebameeldivusi inimestele ja kahju loodusele. Sarnaste probleemidega puutume kokku ka Eestis. See tähendab, et paljud olemasolevad vee- ja kanalisatsioonitorustikud on juba nii vanad, et vajavad väljavahetamist.

Iga aastaga suurenevad vanade torustike parandamisega seotud kulutused. Tänini on kõige tavalisemaks lahenduseks vanade torustike väljakaevamine ja asendamine uutega. Kahtlemata on see kõige levinum meetod, kuid ei ole alati majanduslikult otstarbekas. Tihti võib kaevamine kitsaste töötingimuste, tiheda liikluse või suure paiknemissügavuse tõttu osutuda praktiliselt võimatuks.

Alternatiivseks lahenduseks on asendada torustikud ilma et neid tarvitseks välja kaeva. Seda võimaldab NO-DIG ehk “kaevamiseta” meetodite kasutamine. AS Terrat on nimetatud meetodeid kasutanud üle kümne aasta.

Alustasime „Sujutuse“ ja Flexoren meetoditega 1994.a.

Täna oleme võimelised torustike paigaldama või neid renoveerima Grundocrack, Grundoburst, Grundodrill, MaxiLine või Inpipe meetodiga. Tänu meie partneritele Euroopas, pakume lahendusi väga mitmetes, sageli keerulisemateski olukordades.

„Kaevamiseta“ meetodite abil saab paigaldada ka uusi torustikke – Grundoram ehk terastorude rammimine, moling ehk muttimine ning Grundodrill-suundpuurimine võimaldab uusi torustikke ehitada nii teede, raudteede, kui ka jõgede alla.
Erinevate tehnoloogiate kasutamine, ning koostöö Tellija ja projekteerijaga, võimaldab optimaalseima lahenduse leida enamikele vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitus- ning renoveerimisprobleemidele.