PEH

Üheks lihtsamaks võimaluseks torustike uuendamiseks „kaevamiseta“ meetodil on PEH-toru vedamine olemasoleva toru sisse, mille tulemusel tekib senisest väiksema läbimõõduga uus torustik.  Renoveeritud toru on veetihe, koormust taluv ja sööbimatu. Plasttorude väike voolutakistus kompenseerib väiksema läbimõõdu ja torude isepuhastusvõime paraneb tänu suuremale voolukiirusele.

pikksujutus

 

 

 

 

 

 

 

PEH-sujutus on tunnustatud renoveerimismeetod paljudes olukordades. Tööde tegemiseks tuleb lahti kaevata vaid renoveeritava lõigu algus nn. Stardikaevik, kust kokkukeevitatud PEH-toru olemasoleva toru sisse veetakse. Kaevamised tuleb teostada   hargnemiskohtades. Renoveeritavad lõigud võivad olla erineva pikkusega ja ulatuda kuni 150 meetrini. Uue ja vana toru vaheline osa täidetakse vahtbetooniga, et vältida võimalikke kahjustusi, kui vana torustik puruneb.

Läbimõõdud: 50 – 1000 mm