Keskkonnarajatised

Inimene vajab puhast vett ja soovib, et elamiseks vajalik vesi ka puhtana loodusesse tagasi jõuaks. AS Terrat on oma tegevusaastate jooksul rajanud ja rekonstrueerinud mitmeid pinnavee veemõõdu ning hüdrosõlmi näiteks: Vaskjala, Kaunissaare, Soodla-Raudoja, Aavoja hüdrosõlm jt.

Oleme projekteerinud ja ehitanud reoveepuhastusseadmeid ning pumplaid üle Eesti: Tallinnas, Kadrinas, Väike-Maarjas, Tapal, Sõmerul, Vinnis, Ulvis, Järva-Jaanis, Mäol, Raikkülas. Oma panuse oleme andnud ka prügilate ehitus- ja sulgemistöödel Tallinna ning Pääsküla prügilas.