Flexoren

FLEXOREN on kiire ja ökonoomne meetod isevoolse kanalisatsioonitorustiku uuendamiseks. Elastne, kokkukeevitatud toru veetakse Ø1000mm vaatluskaevude kaudu vanasse torusse. Vaid kaevudeta majaühenduste juures tuleb teostada kaevetööd. Liikluskorraldus ei tekita probleeme. Tänavate sulgemine on lühiajaline. FLEXOREN meetodil renoveeritud kanalisatsioonitorustik on sama hea kui uus – veetihe, koormusttaluv ja sööbimatu. PEH-torude väike voolutakistus kompenseerib väiksema läbimõõdu ja torude isepuhastusvõime paraneb tänu suuremale voolukiirusele.

Patenteeritud eritorustik

FLEXOREN toru on spetsiaaltoru, mis on välja töötatud isevoolsete kanalisatsioonitorustike uuendamiseks. Toru tugevus saavutatakse gofreeritud PEH kattega ja elastsus teagatakse TPE plastmassiga. Torud ühendatakse spetsiaalse rõngaskeevitusega.

Lihtne paigaldamine

flexoren

 

 

 

 

 

 

 

FLEXOREN toru paigaldamine toimub liiklust ja igapäevast eluolu häirimata. Ainult remonditavate kaevude juures tuleb liiklus ajutiselt sulgeda. 40-50 meetrisel lõigul toimub toru paigaldamine 1,5-2 tunniga.

Uuetüübiline torustik

FLEXOREN torul on tugevuselt ja vooluomadustelt plasttorudele esitatud nõudmised. Vana ja uue toru vaheline osa täidetakse vahtbetooniga, et vältida võimalikke kahjustusi kui vana torustik puruneb.

FLEXOREN läbimõõdud (välis/sise)

FLEXOREN    90/80    117/102    140/123    175/152    200/173    235/205    270/238