Putkistojen saneeraus

Useimmat vesi- ja viemäriputket ovat olleet maan sisällä 30 vuotta ja kauemminkin. 

Missä kunnossa ne ovat? Voimme vain aavistaa. Tukokset, vuodot ja putkivahingot aiheuttavat haittaa ihmisille ja luonnolle. Samanlaisia ongelmia esiintyy tietenkin myös Virossa. Tämä tarkoittaa, että monet nykyiset vesi- ja jätevesiputkistot ovat jo niin vanhoja, että tarvitsevat vaihtamista.

Vuosi vuodelta kasvavat vanhojen putkistojen korjaamiseen liittyvät menot. Tavallisin ratkaisu on vanhojen putkistojen uloskaivaminen ja korvaaminen uusilla. Epäilemättä tämä on yleisin menetelmä, mutta se ei ole aina taloudellisesti kannattavaa. Usein kaivaminen saattaa kapeiden työolojen, läheisen liikenteen tai suuren syvyyden vuoksi osoittautua lähes mahdottomaksi.

Toinen vaihtoehto on vaihtaa putkistot ilman, että niitä tarvitsee kaivaa ulos. Tämän mahdollistaa NO-DIG eli “kaivamattomien” menetelmien käyttö. AS TERRAT on näitä menetelmiä käyttänyt yli kymmenen vuotta.

 

Aloitimme „Sujutus-“ ja Flexoren -menetelmillä vuonna 1994.

Tänään pystymme asentamaan tai kunnostamaan putkistoja Grundocrack, Grundoburst, Grundodrill, MaxiLine tai Inpipe -menetelmällä. Eurooppalaisten yhteistyökumppaneidemme ansiosta tarjoamme ratkaisuja hyvin monissa, usein monimutkaisimmissakin tilanteissa.

“Kaivamattomilla” menetelmillä voidaan asentaa myös uusia putkia – Grundoram eli teräsputkien junttaus, moling eli myyräys ja Grundodrill -suuntaporaus mahdollistaa uusien putkistojen rakentamisen sekä teiden ja rautateiden että jokien alle.
Eri teknologioiden käyttö sekä yhteistyö tilaajan ja suunnittelijan kanssa mahdollistaa optimaalisen ratkaisun löytämisen useimpiin vesi- ja viemäriputkien rakentamis- ja kunnostamisongelmiin.