Kõue kunnan Habaja kylän vesi- ja viemärirakenteiden suunnittelu- ja rakennustyöt (2012.a)

Kuvaus 
Kõue kunnan Habaja kylän vesi- ja viemärirakenteiden suunnittelu- ja rakennustyöt

Tilaaja 
Kõue Vallavalitsus

Valmistumisvuosi 
2012