Kiili alevi vee-ja kanalisatsioonirajatiste rekonstrueerimine ja ehitus

Objekt
Kiili alevi vee-ja kanalisatsioonirajatiste rekonstrueerimine ja ehitus, punane FIDIC

Kirjeldus 
Paigaldati veevarustuse torustikku, survekanalisatsiooni torustikku, isevoolset olmereovee kanalisatsiooni torustikku, sadevee kanalisatsiooni torustikku, reoveepumplaid

Tellija
OÜ Kiili KVH

Valmimise aasta 
2011