Kiilin kauppalan vesi- ja viemärirakenteiden kunnostaminen ja rakentaminen

Kohde
Kiilin kauppalan vesi- ja viemärirakenteiden kunnostaminen ja rakentaminen

Kuvaus
Asennettiin vesiputkisto, paineviemäriputkisto, paineeton jätevesien viemäriputkisto, sadevesiviemäriputkisto, jätevedenpumppaamot

Tilaaja
OÜ Kiili KVH

Valmistumisvuosi
2001