Pärnu linnas kanalisatsioonikaevude renoveerimine

Objekt
Pärnu linnas kanalisatsioonikaevude renoveerimine

Kirjeldus 
Pärnu linnas kanalisatsioonikaevude renoveerimine

Tellija
AS Pärnu Vesi

Valmimise aasta
2005