Paldiski linna joogiveepumpla rekonstrueerimine

Objekt
Paldiski linna joogiveepumpla rekonstrueerimine

Kirjeldus
Paldsikis 4 puurkaevu pumpla rekonstrueerimine, joogiveepumpla ehitus

Tellija
As Water Ser

Valmimise aasta
2004