Lüganuse aleviku veevarustuse magistraaltorustike renoveerimine

Kirjeldus 
Lüganuse aleviku veevarustuse magistraaltorustike renoveerimine ning reoveekogumisalal asuvate elamute ühiskanalisatsiooniga liitmise ehitustööd

Tellija 
Lüganuse Vallavalitsus

Valmimise aasta 
2014