Keila linna reoveekogumisala veemajandusprojekt. Kanalisatsioonikollektorite rekonstrueerimine

Objekt
Keila linna reoveekogumisala veemajandusprojekt. Kanalisatsioonikollektorite rekonstrueerimine

Kirjeldus
Kanalisatsioonikollektorite rekonstrueerimise (“suka” meetodil) ja kaevude renoveerimise projekteerimis-ehitustöövõtt Keila linna järgmistes piirkondades: • Uus tn – Paldiski mnt kollektor • Kalda tn kollektor

Tellija
AS Keila Vesi

Valmimise aasta
2010