Vajangu küla ühisveevärgi ja kanalisatsioonirajatiste rekonstrueerimine ja laiendamine

Kirjeldus 
Vajangu küla ühisveevärgi ja kanalisatsioonirajatiste rekonstrueerimine ja laiendamine

Tellija 
Tamsalu Vesi AS

Valmimise aasta 
2013