Tartu vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitus

Objekt  
Tartu vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitus

Kirjeldus  
Vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitus

Tellija  
AS Tartu Veevärk

Valmimise aasta  
2006