Tallinn, Merivälja tänavate torustike ehituse I etapp

Objekt 
Tallinn, Merivälja tänavate torustike ehituse I etapp

Kirjeldus 
Tallinnas,Merivälja tänavate vee-ja kanalisatsioonivõrgu ehituse I etapp

Tellija 
AS Tallinna Vesi

Valmimise aasta 
2002