Tallinn, Lilleküla I

Objekt    
Tallinn, Lilleküla I

Kirjeldus 
Tallinnas, Lilleküla tänavate vee-ja kanalisatsioonitorustike nin sadevee kanalisatsioonitorustike ehitus

Tellija 
AS Tallinna Vesi

Valmimise aasta 
2003