Saue linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni laiendamise projekteerimis- ja ehitustööd

Kirjeldus 
Saue linna ühisveevärgi ja -kanalisastiooni laiendamise projekteerimis- ja ehitustööd

Tellija 
Saue Linnavalitsus

Valmimise aasta 
2012