Põltsamaa linna trasside ehitus

Objekt 
Põltsamaa linna trasside ehitus

Kirjeldus 
Põltsamaa linna vee-ja kanalisatsioonitrasside ja pumplate ehitus

Tellija 
Põltsamaa Linnavalitsus

Valmimise aasta 
2003