Pärnu Kesklinna, Ülejõe ja Rääma linnaosade ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemi rekonstrueerimine ja laiendamine

Objekt 
Pärnu Kesklinna, Ülejõe ja Rääma linnaosade ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemi rekonstrueerimine ja laiendamine

Kirjeldus 
Vee-, kanalisatsiooni- ja sadeveetorustike ehitus ja rekonstrueerimine Pärnu linna Kesklinna, Ülejõe ja Rääma linnaosades

Tellija 
AS Pärnu Vesi

Valmimise aasta 
2011