Paide vee- ja kanalisatsioonirajatiste rekonstrueerimine ja laiendamine, ehitustöö.

Objekt 
Paide vee- ja kanalisatsioonirajatiste rekonstrueerimine ja laiendamine, ehitustöö.

Kirjeldus
Projekti käigus rekonstrueeritakse ja ehitatakse Paide ja selle ümbruskonna vee- ja kanalisatsiooni torustikud ning reoveepumplad.

Tellija
AS Paide Vesi

Valmimise aasta
2009