KNT Logistikakeskuse torustike ehitus Muugal

Objekt
KNT Logistikakeskuse torustike ehitus Muugal

Kirjeldus
KNT Logistikakeskuse torustike ehitus Muugal

Tellija
Teearu Grupp OÜ

Valmimise aasta
2012