Ida-Viru Keskhaigla sademeveekanalisatsiooni ühendamine linna sademeveekanalisatsiooniga

Kirjeldus 
Tervise tn 1 Ida-Viru Keskhaigla territooriumi sademeveekanalisatsiooni ühendamine linna sademeveekanalisatsiooniga

Tellija 
OÜ Järve Biopuhastus

Valmimise aasta 
2013