Sukk-renoveerimine Helsinki Lõuna-Haagas

Objekt 
Sukk-renoveerimine Helsinki Lõuna-Haagas (Soome)

Kirjeldus 
Helsinki Lõuna-Haaga kanalisatsioonitorustike renoveerimine.
Tööde käigus renoveeriti kanalisatsioonitorustikke läbimõõduga DN 250 – 900 mm Inpipe (Suka) meetodil.

Tellija 
Helsingin seudun ympäristöpalvelut

Valmimise aasta 
2011