Viljandi, Männimäe reoveepumpla rekonstrueerimine

Kirjeldus 
Viljandis Männimäe reoveepumpla rekonstrueerimine. Projekteerimis-ehitustööd.

Tellija 
Viljandi Veevärk AS

Valmimise aasta 
2014