Soodla-Raudoja veehaarde rekonstrueerimine

Objekt 
Soodla-Raudoja veehaarde rekonstrueerimine

Kirjeldus 
Veehaarde rekonstrueerimine, pinnavee mõõtülevoolude ehitustööd

Tellija 
AS Tallinna Vesi

Valmimise aasta 
2005