Riisipere puurkaev-pumplate ja veetöötluse ning vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitustööd

Kirjeldus 
Nissi valla Riisipere puurkaev-pumplate ja veetöötluse ning vee- ja kanalisatsioonitorustike projekteerimine ja ehitus

Tellija 
Nissi Soojus AS

Valmimise aasta 
2013