Paide linna reoveepumplate rekonstrueerimise ehitustööd

Kirjeldus 
Paide linna reoveepumplate rekonstrueerimise ehitustööd

Tellija 
Paide Vesi AS

Valmimise aasta 
2014