Nõva RVP heitveepumpla ja survetorustiku ehitustööd

Kirjeldus
Nõva RVP heitveepumpla ja survetorustiku ehitustööd

Tellija
AS Haapsalu Veevärk

Valmimise aasta
2021