Kuressaare kanalisatsioonipumplate rekonstrueerimine

Kirjeldus
Kuressaare linnas kanalisatsioonipumplate rekonstrueerimine

Tellija
AS Kuressaare Veevärk

Valmimise aasta
2013