Keila linna reoveekogumisala veemajandusprojekt. Reoveepumplate rekonstrueerimine projekteerimis- ja ehitushange

Objekt 
Keila linna reoveekogumisala veemajandusprojekt. Reoveepumplate rekonstrueerimine projekteerimis- ja ehitushange

Kirjeldus 
Reoveepumplate rekonstrueerimine

Tellija 
AS Keila Vesi

Valmimise aasta 
2010