Järva-Jaani reoveepuhasti ehitus

Objekt 
Järva-Jaani reoveepuhasti ehitus

Kirjeldus 
Järva-Jaani reoveepuhasti ning vee-ja kanalisatsioonitorustike ehitus

Tellija 
Järva-Jaani Vallavalitsus

Valmimise aasta 
2004