Harku vald, Kurna-Oja

Objekt 
Harku vald, Kurna-Oja

Kirjeldus 
Kurna-Oja sadevete, põllumajanduslike heitvete ja võimalike avariiliste reovete mõju lokaliseerimine

Tellija 
AS Tallinna Vesi

Valmimise aasta 
2002