Tapa reoveepuhasti renoveerimise projekteerimis- ja ehitustööd

Objekt
Tapa reoveepuhasti renoveerimise projekteerimis- ja ehitusleping

Kirjeldus
Projekteerimis-ehitustööd: rekonstrueeriti olemasolevat reoveepuhastit. Puhastatud reovee kogus 837 m3/d.
Rajati kaasaegne mudatöötlus kuivaine ärastusega 132 800 kg/aastas

Tellija
AS Tapa Vesi

Valmimise aasta
2012