Tapa jätevesipuhdistamon rakentaminen

Kuvaus
Tapa jätevesipuhdistamon rakentaminen

Tilaaja
AS Tapa Vesi

Valmistumisvuosi
2012