Harjumaal Aruküla torustike renoveerimistööd

Kirjeldus
Harjumaal Aruküla asulas isevoolsete torustike renoveerimistööd kinnisel meetodil

Tellija
AS Nordecon

Valmimise aasta
2021