Keila Keskpargi WC-le vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitus (2021.a)

Kirjeldus
Keila linnas Keskpargi WC-le vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitustööd

Tellija
AS Keila Vesi

Valmimise aasta
2021