Sillamäe vee- ja kanalisatsioonitorustike ja pumplate projekteerimis- ja ehitustööd

Objekt 
Sillamäe vee- ja kanalisatsioonitorustike ja pumplate projekteerimis- ja ehitustööd

Kirjeldus 
Sillamäe vee- ja kanalisatsioonitorustike ja pumplate projekteerimis- ja ehitustööd

Tellija 
AS Sillamäe Veevärk

Valmimise aasta
2012