Tallinnas, Kalamaja pargi rekonstrueerimine

Objekt 
Tallinnas, Kalamaja pargi rekonstrueerimine

Kirjeldus 
Uute kõnniteede ja platside ehitus, pargi valgustuse rajamine, purskkaevude ehitus, kõrghaljastuse asendamine, haljastuse rajamine, piirete paigaldus, kellatorni korrastamine, pinkide ja prügikastide paigaldus.

Tellija 
Tallinna Kommunaalamet

Valmimise 
aasta 2009